Slide

Čím skôr navštívite odborníkov, tým skôr sa budete tešiť z vášho dieťatkaČím skôr navštívite odborníkov, tým skôr sa budete tešiť z vášho dieťatka

Váš gynekológ nedokáže vyriešiť problém neplodnosti. Môže vás však poslať na kliniku asistovanej reprodukcie. S vyšším vekom ženy sa znižuje pravdepodobnosť otehotnenia. Riešte tento problém od začiatku so špecialistami.

Slovenské kliniky majú európsku úroveňSlovenské kliniky majú európsku úroveň

Moderné prístroje, najnovšie technológie a metódy liečby sú zárukou efektivity. Naším cieľom je splniť vám sen o dieťati, a to v čo najkratšom čase. Opakované neúspešné otehotnenie je pre pacientky stresujúce. O to náročnejšie sú ďalšie pokusy.

Zvyšujeme informovanosť o problematike neplodnostiZvyšujeme informovanosť o problematike neplodnosti

Čím lepšie sú naše pacientky informované, tým je celý proces efektívnejší. Informovanosť pacientky zvyšuje jej dôveru v lekára a prispieva k celkovej pohode, ktorá je polovicou úspechu.

Cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť o téme asistovanej reprodukcie, nakoľko nedostatočná edukácia má za následok zbytočné predlžovanie cesty k vytúženému dieťatku. Môže dôjsť k nedorozumeniam, zbytočným obavám či k iným problémom, ktoré sa podpíšu na neúspešnosti celého procesu.

Zaujímavý odkaz: https://www.medimerck.sk/