Slide

Príčiny neplodnosti sa líšia

Počet neplodných párov na Slovensku narastá. Až jeden zo šiestich párov je neplodný, až sedemnásť percent párov trpí vážnymi poruchami plodnosti.

Neplodnosť najčastejšie pramení zo zhoršenia životného prostredia či z odloženia materstva do vyššej vekovej kategórie.

Ak sa vám nedarí otehotnieť dlhšie ako jeden rok a máte pravidelný nechránený pohlavný styk, mal by pár spoločne vyhľadať odborníka.

Nemožnosť otehotnieť nie je problémom ženy, ale páru

Hoci je žena obvykle iniciátorom túžby po dieťati, prípadne i návštevy samotného Centra asistovanej reprodukcie, problém s otehotnením už dávno nie je iba ženským problémom. V 30 % je na vine práve telesný faktor u ženy, ďalších 30 % má na svedomí mužská porucha. Od 25 % do 30 % párov má problém na oboch stranách a zvyšok predstavujú páry s nevysvetliteľnou príčinou neplodnosti.

Slovenské kliniky majú európsku úroveň

Mnohé páry, ktorým sa nedarí otehotnieť, nakoniec navštívia centrum asistovanej reprodukcie v susedných Čechách či iných krajinách. Táto cesta však nie je veľmi efektívna, pretože hoci sa v anonymných internetových fórach môžete stretnúť s názorom, že zahraničná reprodukčná medicína je na vyššej úrovni, nie je to tak. Fakty a čísla hovoria, že medicínske výsledky centier asistovanej reprodukcie v Českej republike nie sú lepšie ako u nás doma. Vedeli ste, že v tomto segmente sa pracuje s pojmom “pregnancy rate”? Ide o percentuálnu úspešnosť dosiahnutia gravidity potvrdenej výsledkom tehotenského testu z krvi (hladina hCG) v 10.-14. deň po embryotransfere. Na Slovensku je vďaka vysokej úrovni odbornosti toto percento vyššie ako eviduje európsky register. A to aj napriek tomu, že naše domáce centrá majú polovičnú vyťaženosť oproti Európskej únii.

Centrá asistovanej reprodukcie na Slovensku majú európsku úroveň, preto sa netreba obávať, že o vás nebude postarané s najvyššou precíznosťou. Kliniky disponujú vysoko odborne školeným personálom a najnovšími prístrojmi, ktoré patria k špičke medzi technológiami reprodukčnej medicíny.

Možnosť mať dieťa nie je drahá

“Je to drahé” – mýtus, ktorý prevláda pravdepodobne z amerických filmov či skúsenosťou v zahraničí. Na Slovensku však zdravotné poisťovne preplácajú 3 IVF cykly pre pacientky do 39. roku života. Za lieky si priplatíte približne 30 % sumy, zvyšok preplatí zdravotná poisťovňa, v ktorej je poistená žena. Každý prípad pacientov je individuálny, preto sa bližšie informácie o preplácaní jednotlivých zákrokov dozviete na každej vybranej klinike.

Poistenie neplodnosti

Novinkou a unikátom na poistnom trhu je krytie rizika neplodnosti. Poisťovňa Aegon ako prvá na Slovensku prináša toto krytie ako súčasť doplnkového poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov.

Ako vám pomôže Aegon?

  •  po preplatení liečby neplodnosti (výkon IVF) zdravotnou poisťovňou vám vyplatí 10 % poistnej sumy, až do výšky 1 500 eur
  •  poistné plnenie je možné využiť podľa vlastného uváženia, napríklad na úhradu nákladov na doplnkové služby v centrách asistovanej reprodukcie, ktoré vaša zdravotná poisťovňa neprepláca

 

Zvyšujeme informovanosť o problematike

Asistovaná reprodukcia neznamená iba mimotelové oplodnenie. Zahŕňa i pomoc pri prirodzenom oplodnení sledovaním ovulácie či doplnkovú stimuláciu pri snahe o prirodzené otehotnenie. Až následne sem patrí inseminácia a metódy mimotelového oplodnenia IVF či ICSI. Táto téma je veľmi obsiahla a žiada si odborný a skúsený pohľad tlmočený celej verejnosti.

Naším cieľom je zvýšiť informovanosť o tejto téme, nakoľko nedostatočná edukácia má za následok zbytočné predlžovanie cesty k vytúženému dieťatku. Môže dôjsť k nedorozumeniam, zbytočným obavám či k iným problémom, ktoré sa podpíšu na neúspešnosti celého procesu.

Spolu so slovenskými centrami asistovanej reprodukcie vám prinášame prehľadný zoznam všetkých kliník, ktoré vám vo vašom regióne i mimo neho ponúkajú pomoc.

Čím viac viete, tým skôr sa naplní vaša túžba po potomkovi.

Odborným dohľadom nad celým projektom sú špičkoví odborníci zo slovenských centier asistovanej reprodukcie s rozsiahlymi skúsenosťami vo svojom odbore.