Slide

KOMPLEXNÝ SLOVNÍK POJMOV ASISTOVANEJ REPRODUKCIE

Amenorrhoe

Chýbajúca menštruácia u ženy v reprodukčnom veku.

Anamnéza

Údaje získané od pacienta o zdravotnom stave rodinných príslušníkov, o jeho zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, operáciách, o užívaní liekov a doterajšej liečbe, o ťažkostiach pacienta.

Andrológia

Medicínsky odbor, zaoberajúci sa poruchami mužských pohlavných orgánov a plodnosti.

Anovulácia

Porucha funkcie vaječníkov, pri ktorej nedozrie a neuvoľní sa vajíčko z vaječníka.

Asistovaná reprodukcia

Medicínsky odbor zameraný na diagnostiku a liečbu porúch plodnosti pomocou špeciálnych liečebných metód.

Asistovaný zonálny hatching (AZH)

Narušenie obalu embrya (zona pellucida), ktoré uľahčí uhniezdenie embrya v maternici. Odporúčané je v indikovaných prípadoch (hrubý obal, vyšší vek a pod.).

Aspirácia a extrakcia spermií

Tiež MESA/TESE, sú operačné zákroky, pri ktorých sa spermie odoberajú chirurgicky priamo z mužských reprodukčných orgánov. Pristupuje sa k nim v prípade, že ejakulát muža neobsahuje žiadne spermie. Spermie sa odoberajú zo semenníkov (TESE) alebo nadsemenníkov (MESA).

Asthenozoospermia

Znížená pohyblivosť spermií

Azoospermia

Neprítomnosť spermií v ejakuláte.

Cervikálny hlien

Sekrét produkovaný žliazkami v krčku maternice. Ovplyvňuje prienik spermií do maternice. Jeho kvalita sa počas menštruačného cyklu mení.

Cervix (kŕčok)

Časť maternice, ktorá vyúsťuje do pošvy (kŕčok).

Cysta

Vačok, dutina s rôznym, najčastejšie tekutým obsahom. Často sa vyskytuje na vaječníku.

Cystická fibróza

Mukoviscidóza, vrodená porucha recesívneho génu. Pri tomto ochorení sú postihnuté hlavne pľúca a tráviaca sústava. Charakterizujú ju chronické zmeny v pľúcach a vysoká koncentrácia elektrolytov v pote, z čoho vyplýva i ľudový názov „slané deti“. Zmenené pľúcne tkanivo ľahko postihne infekcia. Hlieny sú husté, blokujú vývody rôznych orgánov, najmä pankreasu a pečene. V 5-10% prípadov sa ochorenie prejaví už u novorodencov. Ak sa toto ochorenie v rodine vyskytlo aspoň raz, riziko ďalšieho výskytu je 25%. Na zistenie postihnutia plodu sa využíva prenatálna diagnostika. Ochorenie sa nedá vyliečiť, liečba je zameraná na zmiernenie príznakov. Pacienti zomierajú na ťažké infekčné komplikácie.

Darcovstvo spermií

Spermie získané od darcu sa zmrazia a uložia do spermobanky pokiaľ darca vyhovuje všetkým kritériám nášho centra. Použijú sa až 6 mesiacov od odberu, aby sa vylúčil prenos infekčných ochorení. Pár si môže vybrať vhodného darcu podľa vonkajších znakov, krvnej skupiny, Rh faktora.

Darcovstvo vajíčok

Anonymná darkyňa poskytuje svoje vajíčka príjemkyni, po absolvovaní vstupnej konzultácie, gynekologického vyšetrenia, genetických testov, odberov na pohlavne prenosné ochorenia a stimulácie vaječníkov. Pár si môže vybrať vhodného darcu podľa vonkajších znakov, krvnej skupiny, Rh faktora.

Darcovstvo embryí

Procedúra, pri ktorej pár poskytne svoje embryá inému páru za účelom asistovanej reprodukcie. Využívajú ju páry, kde u jedného alebo u oboch partnerov zlyháva tvorba pohlavných buniek, alebo sú nízkej kvality, prípadne sú partneri nositeľmi závažného geneticky prenosného ochorenia.

Ejakulát

Tekutina vytekajúca z penisu pri orgazme. Obsahuje spermie a sekrét z prostaty.

Embryo

Oplodnené vajíčko do siedmeho týždňa vývoja.

EmbryoGlue®

Transferové médium podporujúce implantáciu. Svojim zložením napodobňuje prostredie maternice v období implantácie. Je obohatené o sacharidy, aminokyseliny a pomerne vysokú koncentráciu hyaluronanu, ktoré podporujú embryo počas transferu a implantácie.

EmbryoScope

Inkubátor so vstavanou kamerou na nepretržité monitorovanie vývoja embryí. Na základe pozorovania umožňuje objektívne zhodnotiť kvalitu embryí a vybrať embryo s najvyššou pravdepodobnosťou zahniezdenia.

Embryotransfer (ET)

Prenos embrya tenkým katétrom do maternice.

Endometrium

Výstelka dutiny maternice. Pri každom krvácaní sa odlučuje.

Endometrióza

ochorenie žien v reprodukčnom období, ktoré je pomerne častou príčinou sterility. Znamená ektopický výskyt endometriálneho tkaniva , t.j. mimo bežnej lokality, ktorou je len dutina maternice. Často postihuje rôzne oblasti vnútorného genitálu, ale môže sa vyskytovať aj mimo neho. Pri postihnutí vaječníkov vytvára typické „čokoládové cysty“. Príčina nie je známa, diagnózu možno zistiť počas laparoskopie.

Estrogény

Hlavné ženské pohlavné hormóny. Určujú typický ženský vzhľad. Tvoria sa v bunkách vaječníkov.

Fertilita

Plodnosť, schopnosť otehotnieť trvá u zdravej ženy približne do 45. roku života.

Fertilizácia (oplodnenie)

Proces oplodnenia, pri ktorom prenikne spermia do vajíčka.

Folikul

Zmes buniek a tekutiny, ktorá obklopuje vajíčko vo vaječníku.

Folikulometria

Meranie veľkosti folikulu ultrazvukom.

FSH

Folikulostimulačný hormón – pohlavný hormón produkovaný hypofýzou. U žien podporuje rast folikulov a vajíčok.

Gaméty

Spoločný názov pre mužské a ženské pohlavné bunky, t.j. spermie a vajíčka.

Gestagén

Hormón produkovaný žltým telieskom. Mení výstelku dutiny maternice – pripravuje ju na uhniezdenie oplodneného vajíčka. Vo včasnom štádiu tehotnosti podporuje jej vývoj a udržanie.

GnRH

Hormón produkovaný v spodine mozgu. Reguluje produkciu stimulačných pohlavných hormónov (FSH, LH) v hypofýze.

Gonadotropíny

Pohlavné hormóny vylučované hypofýzou (FSH,LH).

HCG

Ľudský chóriový gonadotropín. Hormón produkovaný tkanivom vzniknutým pri gravidite.

Hyfosy

Vyšetrenie dutiny maternice a vajíčkovodov pomocou sonograficky kontrastnej tekutiny. Po jej podaní cez krčok maternice možno sonograficky sledovať jej priebeh dutými časťami genitálneho traktu. Využíva sa na diagnostiku  nepravideľností dutiny maternice, vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov. Ide o ambulantné vyšetrenie, výsledok je známy bezprostredne po vyšetrení.

Hyperspermia

≥ 6 ml objemu ejakulátu.

Hypospermia

< 1,5 ml ejakulátu.

Hysterosalpingografia (HSG)

Kontrastné RTG vyšetrenie tvaru a veľkosti maternice, priechodnosti vajcovodov. Vykonáva sa v prvej polovici menštruačného cyklu.

 

 

 

 

Hysteroskopia

Nahliadnutie do dutiny maternice optikou. Hodnotí sa tvar dutiny, výška endometria, vyústenie vajcovodov do maternice, prítomnosť prekážok v dutine. Zistené poruchy sa dajú hneď odstrániť. Operačný výkon v celkovej anestézii.

ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie)

Zavedenie jednej spermie mikropipetou do vajíčka pod mikroskopom. Aplikuje sa pri ťažších formách mužskej neplodnosti, vyššom veku pacientky (> 35r.), nižšom počte získaných vajíčok, alebo u párov s opakovane neúspešným oplodnením vajíčok po IVF.

IUI

Intrauterinná inseminácia. Vloženie spermií katétrom do dutiny maternice v čase ovulácie ženy.

IVF

In vitro fertilizácia. Oplodnenie vajíčka mimo tela ženy v laboratórnych podmienkach

IVM

In vitro maturácia. Dozrievanie vajíčok mimo tela matky pomocou špeciálnych médií. Metóda je pre pacientky, ktoré zle reagujú na stimuláciu vaječníkov (napr. pacientky so sydrómom PCO). Je to ideálna prevencia ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (OHSS).

Kryokonzervácia buniek/embryí

Proces, pri ktorom sa pohlavné bunky (spermie, oocyty) a embryá zamrazia presne definovaným postupom a uložia sa do tekutého dusíka pri teplote – 196 °C . Pri tejto teplote sa zastavia všetky deje v bunkách.

Kryobanka

Zariadenie, kde sú v tekutom dusíku pri veľmi nízkej teplote uskladnené spermie, oocyty a embryá do času použitia. Súčasťou kryobanky je aj spermobanka na uskladnenie spermií darcov.

Kryoembryotransfer (KET)

Prenos rozmrazených embryí do dutiny maternice. Vyžaduje hormonálnu prípravu sliznice maternice. Pacientky užívajú hormóny v tabletkách.

Laparoskopia

Vyšetrenie orgánov brušnej dutiny (maternica, vaječníky, vajcovody, výstelka dutiny brušnej) na zistenie príčiny neplodnosti. Operačný výkon v celkovej anestézii.

Leukocytospermia

≥ 1 milión leukocytov (bielych krviniek) v ejakuláte. Prítomnosť leukocytov môže byť spojená s infekciou alebo zápalom. V tom prípade sa odporúča urologické vyšetrenie.

LH (luteinizačný hormón)

Pohlavný hormón produkovaný hypofýzou. U žien vyvolá uvoľnenie vajíčka z folikulu.

MESA

Odsatie spermií z nadsemenníkov u muža, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie a súčasne je predpoklad, že dochádza k ich tvorbe v semenníkoch (napr. pri poruche transportu spermií).

Necrozoospemia

Prítomné sú iba nepohyblivé spermie v ejakuláte. Nutný je test vitality.

Neplodnosť

Neplodnosť sa zvyčajne definuje ako neschopnosť páru dosiahnuť počatie alebo graviditu po uplynutí jedného roka nechráneného styku. U žien vo veku nad 35 rokov sa však táto lehota určila na šesť mesiacov.

Normozoospermia

Parametre spermiogramu zodpovedajúce aktuálnym normám WHO.

Odber vajíčok (oocyte pick up – OPU)

Vajíčka, ktoré dozreli vo folikuloch sa odsajú cez pošvu z vaječníkov. Folikulárna tekutina spolu s vajíčkami sa odoberá do skúmaviek, ktoré embryológ v laboratóriu prehľadáva. Zákrok sa robí v krátkej celkovej anestézii, ktorá obyčajne netrvá dlhšie ako 10-15 minút, v závislosti od počtu vajíčok. Komplikácie počas odberu vajíčok sú obyčajne veľmi zriedkavé a zvyčajne sa obmedzia na slabé zakrvácanie. Oddychový čas po OPU trvá bežne dve hodiny a pár odchádza domov.

Oligospermia

Menej ako 15 mil. spermií v 1 ml ejakulátu alebo menej ako 39 mil. spermií v celom objeme.

Oocyt

Ženská pohlavná bunka – vajíčko.

Ovárium

Ženská pohlavná žľaza.

Ovariálny hyperstimulačný syndróm /OHSS/

Nadmerná reakcia vaječníkov na stimuláciu. Prejavuje sa bolesťami v podbruší, napínaním na vracanie, nadmernou tvorbou tekutiny v brušnej dutine. Ide o špecifickú komplikáciu súvisiacu so stimuláciou vaječníkov.

Ovulácia

Uvoľnenie zrelého vajíčka z folikulu.

Parvosemia

Znížený objem ejakulátu.

Predĺžená kultivácia

Embryá sa vyvíjajú v inkubátore až do štádia blastocysty (cca 100 buniek), ktoré dosiahnu na 5.-6. deň. Mnohé embryá sa však nedostanú až do tejto fázy – spomalia, alebo prestanú sa deliť, preto majú embryá v štádiu blastocysty zvyčajne vyššiu šancu na úspech pri uhniezdení. Pomocou predĺženej kultivácie môžeme selektovať a vyberať najkvalitnejšie embryo na transfer.

Preimplantačná genetická diagnostika – PGD

Vyšetrenie genetického materiálu u pacientov s indikáciou, pred vložením embrya do maternice. Diagnostika sa robí v štádiu 3-5dňového embrya. Biopsia sa uskutočňuje pomocou laser systému.

Progesterón

Ženský pohlavný hormón, ktorý sa tvorí v žltom teliesku ovária, v malom množstve aj v nadobličkách. Je dominantným hormónom druhej, sekrečnej fázy menštruačného cyklu (t.j. od ovulácie po menštruáciu). Jeho účinok spočíva v prestavbe sliznice maternice, ktorá sa pripravuje v prípade gravidity na uhniezdenie embrya. Spolu s estrogénmi pripravuje prsnú žľazu na tvorbu mlieka.

Spermia

Mužská pohlavná bunka.

Spermiogram

Hodnotenie ejakulátu po mikroskopickom vyšetrení. Umožní zhodnotiť plodnosť muža. Pred vyšetrením sa odporúča 2-3dňová pohlavná abstinencia.

Sterilita

Neschopnosť páru dosiahnuť počatie po 12 mesiacoch nechráneného pohlavného styku. U žien nad 35 rokov: po 6 mesiacoch.

Spermobanka

Viď Kryobanka

Stimulácia

Medikamentózna podpora rastu viacerých folikulov vo vaječníkoch.

TESE

Mikrochirurgické získanie (odber) tkaniva semenníkov, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie a súčasne je predpoklad, že dochádza k ich tvorbe v semenníkoch (napr. pri poruche transportu spermií).

Theratospermia

Zvýšený počet patologických foriem spermií v ejakuláte.

Testes

Mužská pohlavná žľaza.

Testosterón

Mužský pohlavný hormón, ktorý sa vytvára v semenníkoch. U ženy sa v menších množstvách tvorí v ováriách a v nadobličkách.

Ultrazvukové vyšetrenie

Nazývané aj sonografické, je neinvazívna metóda získavania obrázkov z vnútra ľudského tela pomocou vysokofrekvenčných zvukových vĺn. Zvukové vlny sa odrážajú od hraníc dvoch rôzne hustých prostredí a zobrazujú vizuálny obraz v reálnom čase. Zachytenie obrázkov umožňuje sledovať jednotlivé štruktúry plodu, pohyb vo vnútorných orgánoch, tok krvi, činnosť srdca, či rastúci plod.

Uterus

Maternica.

Zona pellucida

Obal vajíčka.

Zygota

Oplodnené vajíčko.

Žlté teliesko

Corpus luteum – je dočasná žľaza s vnútorným vylučovaním, ktorá vzniká po prasknutí folikulu a uvoľnení zrelého oocytu (ovulácii). Vrchol svojej činnosti dosahuje 20. – 22. deň cyklu. Okrem malého množstva estrogénov vylučuje najmä progesterón. Ak žena otehotnie, mení sa na tehotenské teliesko a bráni menštruácii. Ak k oplodneniu nedôjde, žlté teliesko zaniká.