Slide

Ferticent

Ulica Sv. Vincenta 4
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Objednajte sa

+421 2 482 116 10
+421 911 246 863
reception@ferticent.com
www.ferticent.com

Volať je možné každý pracovný deň od 7.00 hod. do 15.00 hod.

KONZULTÁCIE POSKYTUJE V SLOVENSKOM, ČESKOM, ANGLICKOM, NEMECKOM A MAĎARSKOM JAZYKU.

O klinike:

Centrum asistovanej reprodukcie FERTICENT poskytuje všetky dostupné metódy liečby neplodnosti v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a s vysokou úspešnosťou. Kladie dôraz na šetrné postupy k pacientke aj dieťaťu, súčasťou ktorých je šetrná stimulácia vaječníkov, minimálny až žiadny výskyt ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (OHSS) a snaha o čo najlepšie prenatálne výsledky. Tieto dosahuje prenosom prevažne jedného embrya – selektívny single embryo transfer (SSET) po predĺženej kultivácii a vysoko úspešným kryoprogramom. Úspešnosť prenosu rozmrazeného embrya alebo embrya získaného po oplodnení rozmrazeného vajíčka je porovnateľná alebo vyššia oproti prenosu čerstvých embryí.

Samozrejmosťou je priame zobrazenie transferovaných embryí počas embryotransferu na obrazovke v zákrokovej sále, rovnako prítomnosť manžela/partnera počas celého procesu liečby, ale hlavne pri prenose embrya do maternice. V súčasnosti majú všetci lekári centra špecializáciu z reprodukčnej medicíny a všetci embryológovia certifikáciu EU Clinical Embryologist a Senior Clinical Embryologist.

Okrem bežných metód asistovanej reprodukcie:

  • vyšetrenie spermií
  • hormonálna liečba u ženy
  • stimulácia vaječníkov
  • IVF/ET a súvisiace metódy: ICSI, PICSI, TESE, MESA, kryokonzervácia, EmbryoGlue, SPF, MACS

Kladú dôraz na:

  • predĺženú kultiváciu embryí
  • SET – single embryo transfer – prenos jedného embrya
  • SSET – selektívny single embryotransfer
  • minimálny výskyt ovariálneho hyperstimulačného syndrómu
  • kvalitný kryoprogram – mrazenie spermií, embryí aj vajíčok s vysokou úspešnosťou

Pacientom, ktorým hradí cyklus IVF a ET zdravotná poisťovňa, Ferticent neúčtuje ďalšie doplatky za ICSI ani predĺženú kultiváciu do štádia blastocysty.

Vo Ferticente je manžel/partner automaticky prítomný pri pacientke počas celého pobytu na lôžkovej časti a počas embryotransferu.

Ferticent sa nachádza v pokojnej štvrti Bratislavy s dobrou dostupnosťou blízko výjazdu z diaľnice. Parkovanie je bezplatné priamo pri centre na jeho pozemkoch, parkovacie karty sú k dispozícii na recepcii centra.

MUDr. Ladislav Maršík, PhD.
gynekológ

MUDr. Andrea Ďurechová, PhD.
gynekologička, odborná garantka

Ing. Pavol Balogh
vedúci embryológ

Bc. Markéta Dubravčíková
embryologička

Kompletný personál nájdete na webovej stránke kliniky

Preferovaná je fakturácia s následným bankovým prevodom alebo vkladom na účet.