Slide

GYN-FIV, a. s. (pracovisko v Bratislave a v Žiline, ambulancia v Nitre)

Trnavská cesta 185/106, 821 01 Bratislava

Objednajte sa

+421 2 50 10 29 00
+421 902 818 100
+421 915 450 818
objednavky@gyn-fiv.sk
www.gyn-fiv.sk

Volať je možné každý pracovný deň od 8.00 hod. do 16.00 hod.

KONZULTÁCIE POSKYTUJE V SLOVENSKOM, ANGLICKOM A FRANCÚZSKOM JAZYKU.

O klinike:

GYN-FIV, a. s., centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu, je tu pre páry, ktoré majú problém s prirodzeným počatím, a na základe svojich bohatých skúseností poskytuje komplexnú starostlivosť pri vašej liečbe.

Tím odborníkov kliniky je zárukou kvality, odbornosti a profesionality. Centrum investuje do neustále sa rozvíjajúcich technológií, vďaka čomu má k dispozícii najmodernejšie prístrojové zariadenia. Pracovníci GYN-FIV si kontinuálne zvyšujú svoje odborné znalosti s cieľom poskytnúť pacientom tú najkvalitnejšiu a najefektívnejšiu pomoc.

 Odborný garant kliniky, MUDr. Peter Harbulák, PhD., je v rámci GYN-FIV, a. s., zárukou kvality. Na svojich viacerých odborných stážach sa počas niekoľkých rokov formoval na Clinique Mutualiste La Sagges v Rennes pod vedením špičkových odborníkov Dr. Michela Rio a Dr. Daniela Colleu, pričom spolupráca a výmena profesionálnych skúseností pokračuje dodnes.

 • komplexná diagnostika príčin ženskej neplodnosti (sterilita) vrátane hormonálnych vyšetrení, erudovaných ultrazvukových a endoskopických vyšetrení (HyFoSy, laparoskopia, hysteroskopia)
 • komplexná diagnostika a selekcia spermií: vyšetrenie fragmentácie DNA v spermiách, vital test, oxisperm, MACS
 • komplexná liečba mužskej neplodnosti vrátane chirurgického odberu spermií MESA TESE
 • komplexná liečba neplodnosti, od hormonálnej liečby až po vysoko špecializované VÝKONY ASISTOVANEJ REPRODUKCIE – IVF, ET, vrátane mikromanipulačných techník ICSI, PGD
 • najmodernejší inkubátor EmbryoScope+ s najväčšou kapacitou zo všetkých time-lapse systémov
 • liečba neplodnosti pomocou DARCOVSKÉHO programu oocytov, embryí a spermií
 • genetické konzultácie
 • komplexná škála výkonov jednodňovej chirurgie
 • vyšetrenie pomocou trojrozmerného (3D a 4D) ultrazvuku
 • nový K systém – inkubátor pre kultiváciu embryí v samostatných komôrkach používaný pri individuálnej kultivácií
 • psychologické poradenstvo pri problémoch s otehotnením a počas IVF procesu

V rámci liečby neplodnosti poskytuje GYN-FIV svojim klientom komplexnú liečbu a starostlivosť, ku ktorej neoddeliteľne patrí aj DARCOVSKÝ PROGRAM.

Klinika v rámci ANDROLÓGIE ponúka súbor rozšírených vyšetrení ejakulátu – SpermPack, ktoré môžu pomôcť odhaliť skryté príčiny neplodnosti muža a určiť presný postup v IVF liečbe.

GYN-FIV sa venuje aj edukačnej činnosti lekárov – gynekológov v rámci Slovenska. Každoročne pripraví niekoľko AKREDITOVANÝCH SEMINÁROV v regiónoch o nových metódach diagnostiky a aktuálnych postupoch v liečbe neplodnosti.

GYN-FIV je organizátorom medzinárodnej konferencie VITA NOVA, ktorá je prostriedkom vzájomnej výmeny skúseností, sprostredkovania výsledkov výskumov a projektov v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie v európskom rozmere.

GYN-FIV pravidelne organizuje „DEŇ RODINY GYN-FIV“. Hlavným mottom je stretnutie s malými “gynfiváčikmi”, kedy sa kolektív GYN-FIVu s ich rodičmi teší z ich šantenia.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.
gynekológ, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu

MUDr. Zuzana Behúňová, PhD.
gynekologička, odborná zástupkyňa pre JAS

MUDr. Iveta Stenová, PhD.
gynekologička

MUDr. Alexander Brešťanský
gynekológ

MVDr. Gabriela Kaňová, PhD.
vedúca embryologického laboratória

RNDr. Katarína Jedličková
laborant

RNDr. Miriama Molčanová
zastupujúca vedúceho embryológa
(momentálne na materskej dovolenke)

Mgr. Andrea Čurajová
embryologička

Mgr. Martin Pustaj
embryológ

Mgr. Pavel Svitok
embryológ

Externí gynekológovia:

doc. MUDr. Vladimír Ferianerc, PhD.
gynekológ, špecialista na materno-fetálnu medicínu

MUDr. Beata Bertoldová
gynekologička

MUDr. Tibor Bertold
gynekológ

MUDr. Peter Papcun
gynekológ, ultrazvukový špecialista

MUDr. Marián Križko, PhD.
gynekológ, ultrazvukový špecialista

MUDr. Martin Gábor
gynekológ, ultrazvukový špecialista

Kompletný personál nájdete na webovej stránke kliniky

Úhrada v hotovosti na recepcii centra.

Úhrada platobnou kartou na recepcii centra.

Úhrada bankovým prevodom (len pri vybraných položkách).

Platby sa realizujú pred začatím liečby alebo pred realizáciou konkrétneho výkonu.