Slide

GYN-FIV, a. s.

Pracovisko NITRA

Poliklinika Rázusova, Rázusova 16, 949 01 Nitra

Objednajte sa

0908 406 877
0907 999 618
objednavky.nitra@gyn-fiv.sk
 www.gyn-fiv.sk

Volať je možné každý pracovný deň od 8.00 hod. do 16.00 hod.

KONZULTÁCIE POSKYTUJE V SLOVENSKOM, ANGLICKOM A FRANCÚZSKOM JAZYKU.

O klinike:

O pracovisku Nitra

GYN-FIV, a. s., centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu, je tu pre páry, ktoré majú problém s prirodzeným počatím, a na základe svojich bohatých skúseností poskytuje komplexnú starostlivosť pri liečbe neplodnosti.

V ambulancií v Nitre je prevádzka andrologického laboratória, kde sa vykonávajú MACS – selekcia spermií a SPERMPACK – komplexné vyšetrenie spermií. Na pracovisku vykonávame aj Intrauterinné inseminácie.

Tím odborníkov kliniky je zárukou kvality, odbornosti a profesionality. Centrum investuje do neustále sa rozvíjajúcich technológií, vďaka čomu má k dispozícii najmodernejšie prístrojové zariadenia. Pracovníci GYN-FIV si kontinuálne zvyšujú svoje odborné znalosti s cieľom poskytnúť pacientom tú najkvalitnejšiu a najefektívnejšiu pomoc.

Odborný garant kliniky, MUDr. Peter Harbulák, PhD., je v rámci GYN-FIV, a. s., zárukou kvality. Na svojich viacerých odborných stážach sa počas niekoľkých rokov formoval na Clinique Mutualiste La Sagges v Rennes pod vedením špičkových odborníkov Dr. Michela Rio a Dr. Daniela Colleu, pričom spolupráca a výmena profesionálnych skúseností pokračuje dodnes.

 • komplexná diagnostika príčin ženskej neplodnosti (sterilita) vrátane hormonálnych vyšetrení, erudovaných ultrazvukových a endoskopických vyšetrení (HyFoSy, laparoskopia, hysteroskopia)
 • komplexná diagnostika a selekcia spermií: vyšetrenie fragmentácie DNA v spermiách, vital test, oxisperm, MACS
 • komplexná liečba mužskej neplodnosti vrátane chirurgického odberu spermií MESA TESE
 • komplexná liečba neplodnosti, od hormonálnej liečby až po vysoko špecializované VÝKONY ASISTOVANEJ REPRODUKCIE – IVF, ET, vrátane mikromanipulačných techník ICSI, PGD
 • najmodernejší inkubátor EmbryoScope+ s najväčšou kapacitou zo všetkých time-lapse systémov
 • liečba neplodnosti pomocou DARCOVSKÉHO programu oocytov, embryí a spermií
 • genetické konzultácie
 • komplexná škála výkonov jednodňovej chirurgie
 • vyšetrenie pomocou trojrozmerného (3D a 4D) ultrazvuku
 • nový K systém – inkubátor pre kultiváciu embryí v samostatných komôrkach používaný pri individuálnej kultivácií
 • psychologické poradenstvo pri problémoch s otehotnením a počas IVF procesu

V rámci liečby neplodnosti poskytuje GYN-FIV svojim klientom komplexnú liečbu a starostlivosť, ku ktorej neoddeliteľne patrí aj DARCOVSKÝ PROGRAM. Klinika disponuje rozsiahlou databázou darcov spermií, oocytov a embryí, preto môžu žiadatelia zahájiť liečbu bez čakacej doby.

Klinika v rámci ANDROLÓGIE ponúka súbor rozšírených vyšetrení ejakulátu – SpermPack, ktoré môžu pomôcť odhaliť skryté príčiny neplodnosti muža a určiť presný postup v IVF liečbe. SpermPack zahŕňa OxiSperm, HaloSperm G2, Test na protilátky proti spermiám v ejakuláte a Test na vitalitu spermií.

Klinika GYN-FIV disponuje ŠPIČKOVÝM VYBAVENÍM LABORATÓRIA –viackomorové inkubátory na individuálnu kultiváciu embryí každej pacientky, EmbryoScope – inkubátor so vstavaným time-lapse systémom (kamerou na nepretržité sledovanie delenia embryí), mikromanipulátor s laserom na vykonávanie asistovaného zonálneho hatchingu (AZH) a predimplantačnej genetickej diagnostiky (PGS/PGD).

GYN-FIV sa okrem každodennej diagnostickej a terapeutickej činnosti venuje aj edukácii lekárov-gynekológov v rámci kontinuálneho vzdelávania lekárov na Slovensku. GYN-FIV každoročne pripraví niekoľko AKREDITOVANÝCH SEMINÁROV v regiónoch o nových metódach diagnostiky a aktuálnych postupoch v liečbe neplodnosti.

GYN-FIV je organizátorom MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE VITA NOVA, ktorá je prostriedkom vzájomnej výmeny skúseností, sprostredkovania výsledkov výskumov a projektov v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie v európskom rozmere. Konferencia VITA NOVA prostredníctvom prednášajúcich, erudovaných špecialistov z celého sveta, prináša najaktuálnejší pohľad na diagnostiku, liečbu, laboratórne techniky a technológie pri vzájomnej spolupráci interklinických disciplín pri liečbe neplodnosti.

GYN-FIV pravidelne organizuje „DEŇ RODINY GYN-FIV“. Hlavným mottom je stretnutie s malými “gynfiváčikmi”, kedy sa kolektív GYN-FIVu s ich rodičmi teší z ich šantenia.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.
gynekológ, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu

MUDr. Karin Vondráková
gynekologička

MUDr. Alexander Brešťanský
gynekológ

RNDr. Katarína Jedličková
laborant

Mgr. Patrik Šranko
andrologický laborant

Kompletný personál nájdete na webovej stránke kliniky

Úhrada v hotovosti na recepcii centra.

Úhrada bankovým prevodom (len pri vybraných položkách).

Platby sa realizujú pred začatím liečby alebo pred realizáciou konkrétneho výkonu.