Slide

GYN-FIV Žilina, s. r. o.

Predmestská 8600
010 01 Žilina

Objednajte sa

+421 41 321 2700
+421 905 408 619
objednavky.zilina@gyn-fiv.sk
zilina@gyn-fiv.sk
 www.gyn-fiv.sk

Volať je možné každý pracovný deň od 8.00 hod. do 16.00 hod.

KONZULTÁCIE POSKYTUJEME V SLOVENSKOM, ANGLICKOM A MAĎARSKOM JAZYKU.

O klinike:

GYN – FIV, CENTRUM ASISTOVANEJ REPRODUKCIE je situované v centre ALTERIA na Predmestskej ulici 8600 v Žiline.

Centrum Alteria sa nachádza na začiatku Žiliny v smere od Martina do centra, v blízkosti hypermarketu Tesco. Na najväčšej žilinskej svetelnej križovatke zo všetkých hlavných  smerov, teda pri hypermarkete Tesco, sa treba držať na smer CENTRUM. Pred budovou Alterie (na streche označená ako HYUNDAI), tesne pred bigboardom spoločnosti Arton, sa cesta rozdvojuje na Predmestskú a Štefánikovu ulicu.

Centrum GYN-FIV Žilina sa nachádza nad predajňou Mazda, na prvom poschodí, vchod do centra je zo Štefánikovej ulice.
Parkovanie je možné bezplatne pri hypermarkete Tesco a spoplatnené pozdĺž celej Štefánikovej ulice.

  • komplexná diagnostika príčin ženskej neplodnosti (sterilita) vrátane hormonálnych vyšetrení, erudovaných ultrazvukových a endoskopických vyšetrení (HyFoSy, laparoskopia, hysteroskopia)
  • komplexná diagnostika a selekcia spermií: vyšetrenie fragmentácie DNA v spermiách, vital test, oxisperm, MACS
  • komplexná liečba mužskej neplodnosti vrátane chirurgického odberu spermií MESA TESE
  • komplexná liečba neplodnosti, od hormonálnej liečby až po vysoko špecializované VÝKONY ASISTOVANEJ REPRODUKCIE – IVF, ET, vrátane mikromanipulačných techník ICSI, PGD
  • nepretržité monitorovanie vývoja embryí v špičkovom systéme EMBRYOSCOPETM
  • liečba neplodnosti pomocou DARCOVSKÉHO programu oocytov, embryí a spermií
  • genetické konzultácie
  • komplexná škála výkonov jednodňovej chirurgie

MUDr. Silvester Galo, PhD.

MUDr. Adriana Gáťová

MUDr. Iveta Švecová, PhD.
gynekológ

RNDr. Soňa Kulichová
vedúci embryológ

Mgr. Danka Rybárová
embryológ/andrológ

Mgr. Lea Valášková Lešková
embryológ/andrológ

Kompletný personál nájdete na webovej stránke kliniky.

Úhrada v hotovosti na recepcii centra.

Úhrada platobnou kartou na recepcii centra.

Úhrada bankovým prevodom (len pri vybraných položkách).

Platby sa realizujú pred začatím liečby alebo pred realizáciou konkrétneho výkonu.