Slide

CENTRUM ASISTOVANEJ REPRODUKCIE GYNCARE, s. r. o.

Novozámocká 67,
949 05 Nitra-Dolné Krškany

 

Objednajte sa

+421.800.300.000
+421 37 28 29 960
nitra@gyncare.sk
www.gyncare.sk

O klinike:

Gyncare rieši všetky problémy pacientov citlivo a komplexne. Pomôže vám prekonať často fyzicky aj emočne náročné obdobie a poskytne vám nielen efektívnu liečbu, ale aj psychickú podporu.

Centrum pre asistovanú reprodukciu Gyncare vzniklo v roku 2001. Má za sebou stovky šťastných párov, ktorým centrum pomohlo splniť si svoj sen o dieťati. Za 15 rokov vykonali viac ako 4-tisíc IVF zákrokov, po ktorých sa narodilo 1 500 detí.

Veľký dôraz kladú na diagnostiku. Okrem gynekológov v centre nájdete aj odborníkov z oblasti genetiky, reprodukčnej imunológie, psychológie, sexuológie a andrológie.

Citlivý prístup v príjemnom prostredí.

K dispozícií sú v centre najmodernejšie prístroje, laboratóriá či vybavenie a pracujú so špičkovými odborníkmi s ľudským prístupom. Prostredie centra  je útulné a intímne. Snaží sa vychádzať v ústrety všetkým vašim požiadavkám na súkromie.

Ku každému klientovi a klientke pristupujú individuálne – s ohľadom na diagnózu, ale aj na vaše potreby. Dbajú na to, aby ste mali všetky informácie o tom, čo sa s vami deje, aký je postup, pravdepodobnosť úspechu a aký bude priebeh liečby.

Diagnostika:

  • Žien
  • Mužov
  • Párov

Liečba:

  • IVF základná liečba, natívny, soft cyklus
  • Mikromanipulačné techniky oplodnenia vajíčok spermiou
  • ICSI – Intracytoplazmatická injekcia spermie
  • IMSI – intracytoplazmatická injekcia morfologicky selektovanej spermie
  • PICSI – intracytoplazmatická injekcia preselektovanej spermie
  • Oosight spindle view
  • Separačné techniky spermií- MACS – magneticky aktivovaná selekcia spermií

Uskladnenie pohlavných buniek a embryí

Darcovstvo

Gynekologické ambulancie

Konzultácie externých špecialistov v oblasti andrológie, genetiky a reprodukčnej imunológie

Čím je centrum výnimočné?

Povedie ho  skúsený zdravotnícky tím, pričom na jedinom mieste budú zabezpečené komplexné služby spojené s diagnostikou a liečbou neplodnosti. Odborníci z viacerých oblastí a najmodernejšie prístrojové vybavenie na úrovni európskych kliník sú zárukou nadštandardného prístupu. Okrem gynekológov budú poskytovať konzultácie aj externí špecialisti na andrológiu, genetiku či reprodukčnú imunológiu.

Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.
odborný zástupca centra, gynekologička

MUDr. Miroslav Herman, PhD.
odborný zástupca tkanivového zariadenia, gynekológ

MUDr. Katarína Balasičová, PhD.
gynekologička

MUDr. Lenka Kraus
gynekologička

RNDr. Ivana Uhrinová
embryologička

Kompletný personál nájdete na webovej stránke kliniky

Hotovosť, karta, na splátky