Slide

ISCARE, a. s., pracovisko MARTIN

Kollárová 2
036 01 Martin
Slovenska republika

OBJEDNAJTE SA

+421 (43) 401 2116
+421 905 965 983
iscare@iscare-martin.sk
www.iscare-martin.sk

KOORDINÁTORKA IVF CYKLOV
+421 917 330 014

Volať je možné v pondelok až štvrtok od 7:00 do 18:00 a v piatok od 7:00 do 15:30

KONZULTÁCIE POSKYTUJE V SLOVENSKOM, ANGLICKOM, NEMECKOM A MAĎARSKOM JAZYKU.

O klinike:

Klinika reprodukčnej medicíny ISCARE, a. s., je prvá IVF klinika na Slovensku, dnes už s takmer 17-ročnou praxou. Klinika počas svojej existencie priviedla na svet viac ako
3 500 detí a aktuálne prežíva nový rozkvet. Od roku 2014 je ISCARE súčasťou reťazca zdravotníckych zariadení FutureLife, s. r. o., fondu Hartenberg Capital. Do

tejto skupiny patria mnohé európske centrá. Vďaka obnoveným laboratórnym prístrojom a bohatým skúsenostiam svojich odborníkov ponúka klinika široké spektrum liečebných možností a doplnkových služieb vrátane internistu a psychológa. Okrem slovenských špecialistov využíva klinika skúsenosti odborníkov z českých centier. Veľmi úzko spolupracuje s klinikou Reprofit v Brne – formou výmeny pracovníkov, skúseností a spoločnými seminármi. Častým hosťom na klinike je aj na Slovensku pacientkam dobre známy MUDr. Marek Koudelka. Snahou novovytvorenej spoločnosti je ponúknuť slovenským pacientkam rovnako úspešnú liečbu ako v iných centrách medzinárodného reťazca.

  • IUI, IVF, ICSI, IVF SOFT, IVF nativ, predĺžená kultivácia
  • PGD predimplantačná genetická diagnostika
  • darcovský program
  • reprodukčná imunológia
  • komplexné diagnostické, laboratórne výkony
  • jednodňová chirurgia

Každý nový pár, ktorý navštívi kliniku, má prvú konzultáciu zdarma.

Klinika ponúka kompletné predoperačné vyšetrenia v rámci odbornej konzultácie s vlastným internistom a ambulanciu psychológa priamo vo vlastných priestoroch. Služby sú spoplatnené podľa cenníka.

Ponúkame služby endokrinológa

Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.
vedúci lekár IVF

MUDr. Lucia Ďurčeková
lekár IVF

Mgr. Martina Filová
vedúci embryológ

Kompletný personál nájdete na webovej stránke kliniky

hotovosť v pokladni centra, poštová poukážka, bankovým prevodom, prostredníctvom platobnej karty