Slide

Iscare, a. s.

Klinika reprodukčnej medicíny, gynekológie a urológie
Apollo Business Center II, blok B, 4. poschodie
Prievozská 4A
821 09 Bratislava
Slovenská republika

OBJEDNAJTE SA

+421 907 533 993
+421 (2) 5920 7800
iscare@iscare.sk
www.iscare.sk

KOORDINÁTORKA IVF CYKLOV
+421 917 530 510

Volať je možné v pondelok až štvrtok od 7:00 do 18:00 a v piatok od 7:00 do 15:30

KONZULTÁCIE POSKYTUJE V SLOVENSKOM, ANGLICKOM, NEMECKOM A MAĎARSKOM JAZYKU.

O klinike:

Klinika reprodukčnej medicíny ISCARE, a. s., je prvá IVF klinika na Slovensku, dnes už s takmer 17-ročnou praxou. Klinika počas svojej existencie priviedla na svet viac ako
3 500 detí a aktuálne prežíva nový rozkvet. Od roku 2014 je ISCARE súčasťou reťazca zdravotníckych zariadení FutureLife, s. r. o., fondu Hartenberg Capital. Do

tejto skupiny patria mnohé európske centrá. Vďaka obnoveným laboratórnym prístrojom a bohatým skúsenostiam svojich odborníkov ponúka klinika široké spektrum liečebných možností a doplnkových služieb vrátane internistu a psychológa. Okrem slovenských špecialistov využíva klinika skúsenosti odborníkov z českých centier. Veľmi úzko spolupracuje s klinikou Reprofit v Brne – formou výmeny pracovníkov, skúseností a spoločnými seminármi. Častým hosťom na klinike je aj na Slovensku pacientkam dobre známy MUDr. Marek Koudelka. Snahou novovytvorenej spoločnosti je ponúknuť slovenským pacientkam rovnako úspešnú liečbu ako v iných centrách medzinárodného reťazca.

  • IUI, IVF, ICSI, PICSI, IVF SOFT, IVF nativ, in vitro maturácia oocytov
  • MACS (magnetická separácia spermií) na selekciu spermií použiteľných pre IUI a IVF/CSI na zvýšenie možnosti otehotnenia a zníženie rizika potratu. Urologické ambulancie, diagnostika a operačné riešenie (MESA TESE), liečba mužského faktoru sterility.
  • PGD predimplantačná genetická diagnostika, konzultácie s genetikom
  • darcovský program s najširšou databázou darcov a darkýň na Slovensku
  • služby psychológa zameraného na mimotelové oplodnenie
  • služby internistu vrátane interného predoperačného vyšetrenia priamo na klinike
  • reprodukčná imunológia
  • živá videoprojekcia embryotransferu priamo na operačnej sále
  • komplexné diagnostické, laboratórne a terapeutické výkony
  • jednodňová chirurgia

Každý nový pár, ktorý navštívi kliniku, má prvú konzultáciu zdarma.

Klinika ponúka kompletné predoperačné vyšetrenia v rámci odbornej konzultácie s vlastným internistom a ambulanciu psychológa priamo vo vlastných priestoroch. Služby sú spoplatnené podľa cenníka.

Ponúkame služby endokrinológa

MUDr. Peter Hrúzik, CSc.
lekár IVF

MUDr. Viera Belušáková
lekár IVF

Doc. MUDr. Jozef Války, CSc.
lekár IVF

MUDr. Michaela Grossová, PhD.
lekár IVF

MUDr. Lenka Reismüllerová, PhD., MPH
vedúci lekár

Mgr. Ana Ivanová
vedúci embryológ

Kompletný personál nájdete na webovej stránke kliniky

hotovosť v pokladni centra, poštová poukážka, bankovým prevodom, prostredníctvom platobnej karty