Slide

Sanatórium pre liečbu
neplodnosti – SPLN, s. r. o.

Masarykova 17
040 01 Košice
Slovenská republika

OBJEDNAJTE SA

0917 848 071
055 625 31 51
info@spln.eu
www.spln.eu

Volať je možné každý pracovný deň od 7.30 hod. do 15.30 hod.

KONZULTÁCIE POSKYTUJE V SLOVENSKOM, ČESKOM, ANGLICKOM, RUSKOM jazyku.

O klinike:

Sanatórium pre liečbu neplodnosti SPLN, s. r. o., je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré od mája 2006 ponúka komplexnú špecializovanú starostlivosť v diagnostike a liečbe neplodnosti. Vysokou odbornosťou zamestnancov a špičkovým prístrojovým vybavením sa radí medzi najmodernejšie pracoviská asistovanej reprodukcie. Sanatórium má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku a poskytuje komplexnú škálu liečby neplodnosti, reprodukčnej gynekológie, embryológie a reprodukčnej genetiky.

 • Komplexné vstupné vyšetrenia a diagnostika neplodného páru, v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN
 • Reprodukčná genetika a imunológia
 • ambulantný odber ženských pohlavných buniek v celkovej anestéze
 • mimotelové oplodnenie (in vitro fertilizácia; IVF), intracytoplazmatická injekcia spermie do oocytu (ICSI), intrauterinná inseminácia (IUI)
 • predĺžená kultivácia embryí
 • asistovaný „hatching“ embryí
 • chirurgický odber spermií z nadsemenníka alebo zo semenníka
 • kryokonzervácia embryí a spermií
 • embryobanka, spermiobanka
 • použitie darcovských spermií
 • starostlivosť o graviditu, ktorá vznikla po asistovanej reprodukcii
 • embryoGlue, embryoGen
 • predimplantačná genetická diagnostika
 • predimplantačný genetický skríning
 • časozberný monitoring vývoja embryí
 • Základne aj špecializované vyšetrenia spermií
 • MACS – magneticky aktivovaná selekcia spermií
 • Psychologická konzultácia

Časozberný monitoring vývoja embryí

Jedným z kľúčov k úspechu pri liečbe neplodnosti pomocou asistovanej reprodukcie je selekcia embryí s najvyššou pravdepodobnosťou nidácie. Aby zabezpečili embryám čo najlepšie kultivačné podmienky a zároveň získali o rastúcich embryách čo najviac informácií, vybavili embryologické laboratórium najmodernejším systémom monitorovania vývoja embryí pomocou časozberného videozáznamu.
Tento systém ponúka kontinuálny monitoring vývoja embryí a vďaka tomu lepšiu selekciu najkvalitnejších embryí bez nutnosti zasahovania do stabilných podmienok kultivácie.

MUDr. Michal Poláček, MBA
gynekológ, odborný garant

MUDr. Igor Lazar, PhD.
medicínsky riaditeľ

MVDr. Ladislav Lázár PhD.
Senior ESHRE embryológ

Kompletný personál nájdete na webovej stránke kliniky

Platby sa realizujú v deň začatia liečby priamo v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti.