Slide

Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny na Antolskej

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 08 Bratislava – Petržalka
Slovenská republika

OBJEDNAJTE SA

Ambulancia: 02/68 67 27 01
ucrm@pe.unb.sk
Embryologické laboratórium: 02/68 67 24 50
kabova@pe.unb.sk
www.unb.sk

Volať je možné každý pracovný deň od 7.00 hod. do 15.00 hod.

KONZULTÁCIE POSKYTUJE V SLOVENSKOM, ČESKOM, ANGLICKOM, NEMECKOM, RUSKOM A MAĎARSKOM JAZYKU.

O klinike:

Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny (UCRM) v nemocnici na Antolskej ulici nadväzuje na dlhoročnú tradíciu liečby neplodnosti na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK na Zochovej ulici. Dlhé roky pred érou asistovanej reprodukcie bola táto klinika lídrom v liečbe neplodnosti na Slovensku. V roku 1992 za pomoci prim. MUDr. Martina Petrenka, CSc., a MUDr. Ladislava Maršíka, PhD., sa práve tam počalo a narodilo prvé dieťa „zo skúmavky“ na Slovensku.

Ide o jediné univerzitné centrum u nás, ktoré má akreditáciu na postgraduálne vzdelávanie ukončené nadstavbovou atestáciou z reprodukčnej medicíny.

Klinika je školiacim pracoviskom a atestačná komisia v určených termínoch preveruje teoretické i praktické vedomosti uchádzačov o atestáciu z reprodukčnej medicíny. Takto sa na klinike na Antolskej kvalifikovalo viacero špecialistov zo Slovenska i zo zahraničia a niekoľkí sú v príprave na atestáciu.

 • diagnostické metódy (konzultácia/poradenstvo, ultrazvuk, hormonálne vyšetrenie, odber onkocytológie a kolposkopické vyšetrenie, diagnostická laparoskopia s chromopertubáciou, diagnostická hysteroskopia, genetické vyšetrenia, urologické vyšetrenia, vyšetrenie pohlavne prenosných ochorení, vyšetrenia hormonálnych hladín muža, vyšetreniediabetológom/internistom/genetikom/hematológom/kardiológom/
  anesteziológom)
 • IUI –  vnútromaternicová inseminácia partnerovými alebo darovanými spermiami
 • IVF – in vitro fertilizácia, tzv. „umelé“ oplodnenie
 • ICSI – aplikácia spermie priamo do vajíčka pomocou tzv. mikromanipulátora
 • ET a KET – embryotransfer a kryoembryotransfer, prenos čerstvých, resp. rozmrazených embryí
 • darcovský program: liečba darovanými oocytmi, spermiami a embryami
 • MESA/TESE – operačný odber vzoriek spermií z nadsemenníkov a semenníkov
 • kryoprezervácia (zmrazovanie) pohlavných buniek pred onkologickou liečbou
 • predimplantačná genetická diagnostika (PGD) – odber buniek embrya na genetické vyšetrenie pred embryotransferom pri podozrení na výskyt rôznych genetických porúch

 

Starostlivosť o pacientky pri komplikáciách: bude súčasťou vyšetrenia, liečby, metódy

Keďže centrum je súčasťou I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky, ktorá má lôžkovú gynekologickú aj pôrodnícku časť, môžeme pacientkám poskytnúť komplexnú starostlivosť aj v prípade komplikácií liečby neplodnosti, napr. ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (OHSS), mimomaternicovej gravidity, viacplodovej tehotnosti a podobne.

Klinika zaisťuje aj riešenie uvedených komplikácií, ktoré vzniknú v iných centrách asistovanej reprodukcie na Slovensku, s niektorými na zmluvnom základe. Hospitalizuje, samozrejme, aj pacientky, ktoré prichádzajú s komplikáciami z centier zo zahraničia. Náklady na riešenie týchto komplikácií, ktoré sú často značne vysoké, sú hradené zo zdravotného poistenia pacientky.

Klinika je držiteľom certifikátu ISO

Jediné reprodukčné centrum na území Slovenskej republiky, ktoré je súčasťou Univerzitnej nemocnice

V roku 2016 bolo zverejnené hodnotenie pôrodníc za rok 2015. Hodnotenie bolo realizované portálom rodinka.sk a Health Policy Institute, kde I. gynekologicko-pôrodnícka klinika skončila na 1. mieste v expertnom hodnotení v kategórii perinatologické centrum III+ a na 2. mieste v celkovom hodnotení.

prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.
hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo, predseda sekcie asistovanej reprodukcie SGSP, zástupca prednostu I. gyn.-pôr. kliniky LFUK a UNB

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
prednosta I. gyn.-pôr. kliniky LFUK a UNB

MUDr. Ladislav Maršík, PhD.
gynekológ, pôrodník

MUDr. Andrea Ďurechová, PhD.
gynekologička, pôrodníčka

RNDr. Katarína Kabová, PhD.
vedúca embryologického laboratória

Mgr. Ingrid Zabloudilová
embryologička

Kompletný personál nájdete na webovej stránke kliniky

Za výkony realizované v UCRM je možné platiť v pokladni nemocnice nachádzajúcej sa na 1. poschodí pri centrálnom príjme pacientov v hotovosti, platobnou kartou, ďalej poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom po vystavení faktúry.